2005/Sep/21

ตารางสอบปลายภาค สำหรับชาว CPA รุ่น 7

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันที่สอบ

เวลา

กลุ่มบรรยาย

กลุ่มปฏิบัติ

ห้อง

ART101

SURVEY OF THE WEST ARTS

11/10/2548

0900-1200

01

2-501

ART110

BASIC DRAWING

-

07

22

ART112

COLOR THEORY

10/10/2548

0900-1200

01

11

6-102

ART113

TWO DIMENSIONAL DSGN

-

03

14

CSC100

INFO TECHNLGY& APPLICTNS

03/10/2548

1330-1630

04

3-101

ESS102

EXERCISE&SPORTS FOR TEAM

-

13

HUM112

EASTERN CIVILIZATIONS

06/10/2548

1330-1630

02

3-101

ขอขอบคุณตารางสอบจากไอ้คุณอาร์ต

2005/Sep/14

Final Project วิชาทฤษฎีสี
หาหนังสือหรือบทความที่ชื่นชอบ แล้วเล่าเรื่องราวความรู้สึกผ่านงานศิลปะ
  1. งานขนาด 10x 14นิ้ว
  2. ลงสี ใช้เทคนิคอะไรก็ได้
  3. เลือกใช้สีจากหนึ่งหลักการที่เรียน โดยพยายามคำนึงถึงเรื่องจิตวิทยาของสี
รายละเอียดในแผ่นงาน
  1. ตัวงานที่เสร็จสมบูรณ์
  2. ส่วนที่ 2 ระบุรายละเอียด ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง - สำนักพิมพ์ แนวเรื่อง ชุดสี ผลทางจิตวิทยา
  3. มุมล่างขวาติดป้ายชื่อ
.............................................................................................................
ต้องทำ Idea Sket ทุกขั้นตอน, ถ่ายเอกสารสำเนาสีจากภาพหนังสือเดิม งานดังกล่าวเก็บใส่ Portfolio
ตารางงาน
  1. 12 กันยายน 2548 -- ตรวจงาน
  2. 19 กันยายน 2548 -- ตรวจงานขยาย
  3. 26 กันยายน 2548 -- Finish Work
......................................................................................

edit @ 2005/09/14 14:34:31
edit @ 2005/09/14 14:39:08

2005/Sep/14

เราจะแบ่งส่วนต่างๆออกเป็น 4 ส่วนอย่างคร่าวๆ
ส่วนที่1.

เรียกกันว่า Menu bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรมก็จะประกอบด้วย


1.File หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์รูปภาพต่างๆ
2.Edit หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขลักษณะของรูปภาพและ Image ต่างๆ
3. Image หมายถึง คำสั่งการจัดการรูปภาพและ Image ต่างเช่น การเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนขนาด
4. Layer หมายถึง ชั้นหรือลำดับของรูปภาพและวัตถุที่เราต้องการจะทำ Effects
5. Select เป็นคำสั่งการเลือกพื้นที่หรือส่วนต่างของรูปภาพและวัตถุในการที่จะเล่น Effects ต่างๆ
6. Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
7. View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
8. Window เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
9. Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
ส่วนที่2.
คือส่วนของอุปกรณ์ต่างที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างหรือใช้ใน
การตกแต่งภาพส่วนวิธีการใช้เราสอนในบทเรียนต่อไปในกราเรียก
อุปกรณ์เราสามารถเรียกได้โดยมาที่ window ---> Show Tools
เมื่อเราคลิ๊กที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งค้างใว้ก็จะเห็นอุปกรณ์นั้นจะมี
หลายแบบให้เราเลือกโดยการสังเกตจากเครื่องหมายจุดสามเหลี่ยม
บนตัวอุปกรณ์ และเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กก็จะปรากฏ Option ของอุปกรณ์นั้นขึ้นมา
ส่วนที่3.

เป็นส่วนของพื้นที่ของไฟล์ใหม่ที่เราจะมาเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานเราสามารถสร้างโดยคำสั่ง File --> New
เมื่อสร้างไฟล์ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ.
ก็จะมี Name = การตั้งชื่อหัวข้อเหนือไฟล์
Image Size = ขนาดความสูงความกว้างของ
พื้นที่ Mode = เป็นการกำหนด Mode สีถ้า
เป็นมาตรฐานจะเป็น RGB Color
Contents ก็จะเป็นลักษณะพื้นหลังก็จะมี
White (สีขาว) , Background Color
(สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ - โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)
ส่วนที่4.

อุปกรณ์ควบคุมลำดับชั้นการทำงานของรูปภาพและวัตถุ
เมื่อเปิดโปรแกรมฯ ขึ้นมาก็จะพบอุปกร์นี้จะเรียกกันว่า Layer
Layer เป็นอุปกรณ์คุมควบลำดับชั้นของ Image เมื่อเรานำ
Image มาวางซ้อนกันหลายๆอันก็จะเกิด Layer ขึ้นมาเราสามารถ
ตั้งชื่อ Layer นั้นได้และสลับ Layer ได้จะมี Backgound อยู่ด้าน
ล่างสุดเสมอ...
ขอขอบคุณบทความจาก Thaigraph.Com.....
File , Edit , Image , Layer , Select , Filter , View , Window , Help 
edit @ 2005/09/14 14:12:16